Strome Matematyka

A4

Definicja słownika komputerowego tego, co oznacza A4, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Liczydło

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza liczydło, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Skrót

Definicja ze słownika komputerowego określająca, co oznacza skrót, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Bezwzględne odwołanie do komórki

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza ACR lub bezwzględne odwołanie do komórki, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Zasilacz sieciowy

Definicja ze słownika komputerowego określająca, co oznacza adapter prądu zmiennego, w tym powiązane łącza, informacje i terminy.

Dostęp

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza dostęp, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Akcesorium

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza akcesorium, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Blokada konta

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza blokada konta, w tym powiązane linki, informacje i warunki.

Akronim

Definicja słownika komputerowego tego, co oznacza akronim, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

System kontroli dostępu

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza system kontroli dostępu, w tym powiązane łącza, informacje i terminy.

Centrum akcji

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza centrum akcji, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Aktywuj

Definicja słownika komputerowego tego, co oznacza aktywacja, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Aktywna komórka

Definicja słownika komputerowego tego, co oznacza aktywna komórka, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Adapter

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza adapter, w tym powiązane łącza, informacje i terminy.

Pasek adresu

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza pasek adresu, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Dodaj lub usuń programy

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza dodawanie lub usuwanie programów, w tym powiązane łącza, informacje i terminy.

Adres

Definicja ze słownika komputerowego określająca, co oznacza adres, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Administrator

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza administrator, w tym powiązane łącza, informacje i terminy.

Do tego

Definicja słownika komputerowego określająca, co oznacza ad hoc, w tym powiązane linki, informacje i terminy.

Adobe After Effects

Definicja słownika komputerowego tego, co oznacza Adobe After Effects, w tym powiązane linki, informacje i terminy.