PODPOD może odnosić się do któregokolwiek z poniższych:1.Odnosząc się do Perla, POD jest skrótem od zwykła stara dokumentacja . To proste język znaczników który pozwala programistom dodawać dokumentację lub bloki komentarze Do ich Perl programy. Na przykład w poniższym kodzie Perla, który wyświetla „Hello World!” Perl ignoruje POD na końcu skryptu. POD zaczyna się od „=pod”, a następnie kończy się na „=cut”.

#!/usr/bin/perl #Example of using pod for blocks of comments print 'Hello World!'; =pod Example text part of the pod and is ignored when Perl runs the script. It can be multiple lines and contain any text and keeps going until it sees the cut line. =cut

dwa.Skrót od druk na żądanie , POD jest używany do opisania techniki stosowanej przez wydawców, którzy drukują książki na podstawie popytu, a nie spekulacji popytu.3. POD to skrót od podcast .

Cztery.komputerowa gra wyścigowa, POD była jedną z pierwszych wydanych gier, które obsługiwały Intel technologii MMX i został dołączony do wielu komputerów, które po raz pierwszy zostały dostarczone z MMX jako demonstracja.