Strome Matematyka

Szybko znajdź wszystkie brakujące okładki albumów MP3

Szybko znajdź i pobierz wszystkie brakujące okładki albumów MP3.

Wklej tekst bez formatowania

Fantastyczna wskazówka, aby zawsze wklejać zwykły tekst do programu Word, edytorów internetowych lub innych dokumentów, nawet jeśli ten tekst ma formatowanie.

Zautomatyzuj swoją pracę z AutoHotkey

Wskazówki, pomoc i informacje o tym, jak zautomatyzować pracę za pomocą bezpłatnego narzędzia do tworzenia skryptów AutoHotkey.

Używanie AutoHotkey do przełączania wirtualnych pulpitów w systemie Windows 10

Wskazówka komputerowa dotycząca tworzenia skryptu AutoHotkey w celu tworzenia skrótów klawiaturowych, aby przełączyć się na dowolny z wirtualnych pulpitów w systemie Windows 10.